Hiệp Đức họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số và tổ công tác Đề án 06, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Hiệp Đức họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số và tổ công tác Đề án 06, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

12/01/2024 | 03:39 PM
Ngày 04/01/2024, đồng chí Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số, Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện. Cùng dự có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên Ban Chỉ đạo CCHC và chuyển đổi số, thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Một số lưu ý khi xây dựng và trình Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đạn 2023-2025 25/04/2024 Đang có hiệu lực
Thông báo danh sách và triệu tập người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2024 19/04/2024 Đang có hiệu lực
Văn bản về sắp xếp đơn vị hành chính 19/04/2024 Đang có hiệu lực

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 9 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Không tìm thấy dữ liệu thoả mãn điều kiện tìm kiếm

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 0 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Không tìm thấy dữ liệu thoả mãn điều kiện tìm kiếm

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 4 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Không tìm thấy dữ liệu thoả mãn điều kiện tìm kiếm

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 14 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
  • Dấu ấn ngành Nội Vụ tỉnh Quảng Nam năm 2022