Số ký hiệu 31/KL-TT
Trích yếu Kết luận về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ tại UBND thành phố Hội An giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2023
Lĩnh vực Kết luận thanh tra
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Kết luận
Người ký Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành 04/07/2024
Ngày có hiệu lực 04/07/2024
Trạng thái Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kết luận về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ tại UBND thành phố Hội An giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2023
Số ký hiệu: 31/KL-TT
Trạng thái: Hết hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 04/07/2024

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1780 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 57 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.