Số ký hiệu 92/TB-TTLTLS
Trích yếu Thông báo chào giá mua sắm hàng hoá, dịch vụ gói thầu: Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc mở rộng bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt năm 2024
Lĩnh vực Thông báo - Giấy mời
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Thông báo
Người ký Hồ Lê Như Tuấn
Ngày ban hành 17/06/2024
Ngày có hiệu lực 17/06/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo chào giá mua sắm hàng hoá, dịch vụ gói thầu: Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc mở rộng bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt năm 2024
Số ký hiệu: 92/TB-TTLTLS
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 17/06/2024

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1780 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 57 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.