Số ký hiệu 2613-CV/TU
Trích yếu Triển khai sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW
Lĩnh vực Sắp xếp đơn vị hành chính
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Quảng Nam
Loại văn bản Công văn
Người ký Lương Nguyễn Minh Triết
Ngày ban hành 05/06/2024
Ngày có hiệu lực 05/06/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Triển khai sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW
Số ký hiệu: 2613-CV/TU
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 05/06/2024

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.