Số ký hiệu 3861/VPCP-NC
Trích yếu Thực hiện Thông báo kết luận của UBTVQH về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025
Lĩnh vực Sắp xếp đơn vị hành chính
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ
Loại văn bản Công văn
Người ký Cao Huy
Ngày ban hành 04/06/2024
Ngày có hiệu lực 04/06/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thực hiện Thông báo kết luận của UBTVQH về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu: 3861/VPCP-NC
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 04/06/2024

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.