Số ký hiệu 791-TB/TU
Trích yếu Thông báo kết luận của Batn Thường vụ Tỉnh uỷ về tên gọi, nơi đặt trụ sở ĐVHC mới sau khi sáp nhập huyện Nông Sơn và huyện Quế Sơn
Lĩnh vực Sắp xếp đơn vị hành chính
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Quảng Nam
Loại văn bản Thông báo
Người ký Phan Văn Bình
Ngày ban hành 04/06/2024
Ngày có hiệu lực 04/06/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo kết luận của Batn Thường vụ Tỉnh uỷ về tên gọi, nơi đặt trụ sở ĐVHC mới sau khi sáp nhập huyện Nông Sơn và huyện Quế Sơn
Số ký hiệu: 791-TB/TU
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 04/06/2024

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.