Số ký hiệu 417/SNV-XDCQ&CTTN
Trích yếu Thông báo mời tham gia tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói Xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025.
Lĩnh vực Thông báo - Giấy mời
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Thông báo
Người ký Trần Thị Kim Hoa
Ngày ban hành 26/03/2024
Ngày có hiệu lực 26/03/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo mời tham gia tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói Xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025.
Số ký hiệu: 417/SNV-XDCQ&CTTN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 26/03/2024

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1757 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.