Số ký hiệu Đề cương báo cáo và biểu mẫu phục vụ công tác thanh tra năm 2024
Trích yếu Đề cương báo cáo và biểu mẫu phục vụ công tác thanh tra năm 2024
Lĩnh vực Công tác Thanh tra
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Báo cáo
Người ký
Ngày ban hành 21/02/2024
Ngày có hiệu lực 21/02/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Đề cương báo cáo và biểu mẫu phục vụ công tác thanh tra năm 2024
Số ký hiệu: Đề cương báo cáo và biểu mẫu phục vụ công tác thanh tra năm 2024
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 21/02/2024

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1757 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.