Số ký hiệu 1000/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Nam năm 2023
Lĩnh vực Thông báo - Giấy mời
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký Le Trí Thanh
Ngày ban hành 27/02/2023
Ngày có hiệu lực 27/02/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Nam năm 2023
Số ký hiệu: 1000/KH-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 27/02/2023

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.