Số ký hiệu .
Trích yếu Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Lĩnh vực Thi tuyển CCVC
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Thông báo
Người ký .
Ngày ban hành 23/02/2023
Ngày có hiệu lực 23/02/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Số ký hiệu: .
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 23/02/2023

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1720 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 47 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
90/CĐ-TTg 28/02/2026 Đang có hiệu lực
Các văn bản về phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06/02/2023 Đang có hiệu lực
795/TB-SNV 23/12/2022 Đang có hiệu lực

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799 (0964125899)

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 11 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.