Số ký hiệu .
Trích yếu Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Lĩnh vực Thi tuyển CCVC
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Thông báo
Người ký .
Ngày ban hành 23/02/2023
Ngày có hiệu lực 23/02/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Số ký hiệu: .
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 23/02/2023

Văn bản liên quan

  Tìm kiếm văn bản

  Press down arrow to access Calendar
  Press down arrow to access Calendar
  Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

  Tìm kiếm văn bản

  Press down arrow to access Calendar
  Press down arrow to access Calendar
  Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

  Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

  Chức vụ: Giám đốc Sở

  Số điện thoại: 02353 507799

  Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

  Tìm kiếm văn bản

  Press down arrow to access Calendar
  Press down arrow to access Calendar
  Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.