Số ký hiệu .
Trích yếu THÔNG BÁO ĐIỂM THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KỲ TIYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022
Lĩnh vực Thông báo - Giấy mời
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Thông báo
Người ký .
Ngày ban hành 17/01/2023
Ngày có hiệu lực 17/01/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
THÔNG BÁO ĐIỂM THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KỲ TIYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022
Số ký hiệu: .
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 17/01/2023

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.