Số ký hiệu .
Trích yếu DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2022 MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
Lĩnh vực Thi tuyển CCVC
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Thông báo
Người ký .
Ngày ban hành 10/01/2023
Ngày có hiệu lực 10/01/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2022 MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
Số ký hiệu: .
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 10/01/2023

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1734 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 51 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799 (0964125899)

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 15 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.