Số ký hiệu 19-Ctr/TU
Trích yếu Chương trình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đƣa nƣớc ta trở thành nƣớc phát triển có thu nhập cao
Lĩnh vực Thông tin tuyên truyền
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Quảng Nam
Loại văn bản Chương trình
Người ký Phan Việt Cường
Ngày ban hành 31/10/2022
Ngày có hiệu lực 31/10/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Chương trình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đƣa nƣớc ta trở thành nƣớc phát triển có thu nhập cao
Số ký hiệu: 19-Ctr/TU
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 31/10/2022

Văn bản liên quan

  Tìm kiếm văn bản

  Press down arrow to access Calendar
  Press down arrow to access Calendar
  Tìm thấy 1780 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

  Tìm kiếm văn bản

  Press down arrow to access Calendar
  Press down arrow to access Calendar
  Tìm thấy 57 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

  Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

  Chức vụ: Giám đốc Sở

  Số điện thoại: 02353 507799

  Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

  Tìm kiếm văn bản

  Press down arrow to access Calendar
  Press down arrow to access Calendar
  Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.