Số ký hiệu 1055/GM-SNV
Trích yếu Giấy mời Hội nghị giao ban công tác nội vụ (Cụm miền núi)
Lĩnh vực Thông báo - Giấy mời
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Giấy mời
Người ký Nguyễn Hữu Sáng
Ngày ban hành 15/06/2018
Ngày có hiệu lực 15/06/2018
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Giấy mời Hội nghị giao ban công tác nội vụ (Cụm miền núi)
Số ký hiệu: 1055/GM-SNV
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/06/2018

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.