Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1780 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
05/2023/QĐ-UBND 24/03/2023 Đang có hiệu lực
331/STTTT-TTBCXB 24/03/2023 Đang có hiệu lực
02/2023/TT-BNV 23/03/2023 Đang có hiệu lực
Tài liệu hội nghị trực tuyến đối thoại của Thủ tướng Chỉnh phủ với thanh niên năm 2023 21/03/2023 Đang có hiệu lực
415/SNV-CCVC 03/03/2023 Đang có hiệu lực
90/CĐ-TTg 28/02/2023 Đang có hiệu lực
1000/KH-UBND 27/02/2023 Đang có hiệu lực
. 23/02/2023 Đang có hiệu lực
268/SNV-TT 17/02/2023 Đang có hiệu lực
292/QĐ-UBND 16/02/2023 Đang có hiệu lực

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1780 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Một số lưu ý khi xây dựng và trình Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đạn 2023-2025 25/04/2024 Đang có hiệu lực
Thông báo danh sách và triệu tập người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2024 19/04/2024 Đang có hiệu lực
Văn bản về sắp xếp đơn vị hành chính 19/04/2024 Đang có hiệu lực

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 57 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799 (0964125899)

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
03/QĐ-SNV 12/01/2021 Đang có hiệu lực