Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1754 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
. 10/01/2023 Đang có hiệu lực
. 06/01/2023 Đang có hiệu lực
839/TB-HĐTDCD 01/01/2023 Đang có hiệu lực
844/QĐ-SNV 30/12/2022 Đang có hiệu lực
833/TB-HĐT 29/12/2022 Đang có hiệu lực
832/TB-HĐT 29/12/2022 Đang có hiệu lực
. 25/12/2022 Đang có hiệu lực
795/TB-SNV 23/12/2022 Đang có hiệu lực
8210/UBND-KGVX 05/12/2022 Đang có hiệu lực
151/TB-HĐT 02/12/2022 Đang có hiệu lực

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1754 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 54 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799 (0964125899)

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.