Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1720 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
40-KL/TW 18/07/2022 Đang có hiệu lực
08/QĐ-BTG 09/07/2022 Đang có hiệu lực
123 05/07/2022 Hết hiệu lực
08/2022/TT-BTTTT 30/06/2022 Đang có hiệu lực
06/2022/TT-BNV 28/06/2022 Đang có hiệu lực
DT 27/06/2022 Đang có hiệu lực
DT 27/06/2022 Đang có hiệu lực
729/QĐ-TTg 16/06/2022 Đang có hiệu lực
06/2022/QH15 15/06/2022 Đang có hiệu lực
07/20228/QH15 15/06/2022 Đang có hiệu lực

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1720 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 47 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799 (0964125899)

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 11 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Không tìm thấy dữ liệu thoả mãn điều kiện tìm kiếm