Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
1726/QĐ-UBND 16/08/2023 Đang có hiệu lực
59/2023/NĐ-CP 14/08/2023 Đang có hiệu lực
131-QĐ/TW 25/07/2023 Đang có hiệu lực
. 19/07/2023 Đang có hiệu lực
423/TB-HĐTD 11/07/2023 Đang có hiệu lực
14-QĐ/TW 11/07/2023 Đang có hiệu lực
94/KL-SNV 29/06/2023 Đang có hiệu lực
11/CT-UBND 06/06/2023 Đang có hiệu lực
69/KL-SNV 09/05/2023 Đang có hiệu lực
1997/UBND-KGVX 05/04/2023 Đang có hiệu lực

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Một số lưu ý khi xây dựng và trình Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đạn 2023-2025 25/04/2024 Đang có hiệu lực
Thông báo danh sách và triệu tập người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2024 19/04/2024 Đang có hiệu lực
Văn bản về sắp xếp đơn vị hành chính 19/04/2024 Đang có hiệu lực

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799 (0964125899)

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.