Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1720 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
08/2022/TT-BNV 19/09/2022 Đang có hiệu lực
544/QĐ-SNV 13/09/2022 Đang có hiệu lực
203-KH/TU 08/09/2022 Đang có hiệu lực
07/2022/TT-BNV 31/08/2022 Đang có hiệu lực
01-QC/BCĐ 30/08/2022 Đang có hiệu lực
530/TB-HĐKTSH 30/08/2022 Đang có hiệu lực
515/TB-HĐST 26/08/2022 Đang có hiệu lực
500/TB-HĐKTST 17/08/2022 Đang có hiệu lực
1526/SNV-TCBC 04/08/2022 Đang có hiệu lực
743/KH-BTC 20/07/2022 Đang có hiệu lực

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1720 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 47 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799 (0964125899)

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 11 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
108/QĐ-SNV 30/07/2021 Đang có hiệu lực
03/QĐ-SNV 12/01/2021 Đang có hiệu lực