Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1720 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
150/TB-HĐT 02/12/2022 Đang có hiệu lực
8121/VPCP-QHĐP 02/12/2022 Đang có hiệu lực
2386/SNV-VP 23/11/2022 Đang có hiệu lực
704/TB-SNV 22/11/2022 Đang có hiệu lực
1468/UBTP15 18/11/2022 Đang có hiệu lực
7391/KH-UBND 08/11/2022 Đang có hiệu lực
19-Ctr/TU 31/10/2022 Đang có hiệu lực
646/QĐ-SNV 31/10/2022 Đang có hiệu lực
6490/KH-UBND 04/10/2022 Đang có hiệu lực
159/QĐ-SNV 21/09/2022 Đang có hiệu lực

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1720 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 47 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799 (0964125899)

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 11 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.