Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1780 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
417/SNV-XDCQ&CTTN 26/03/2024 Đang có hiệu lực
Đề cương báo cáo và biểu mẫu phục vụ công tác thanh tra năm 2024 21/02/2024 Đang có hiệu lực
Đề cương báo cáo và biểu mẫu phục vụ công tác thanh tra năm 2024 21/02/2024 Đang có hiệu lực
25/TB-HĐTD 15/02/2024 Đang có hiệu lực
05/KL-TT 17/01/2024 Đang có hiệu lực
TAI LIEU HNTK NGANH NOI VU_2023 08/01/2024 Đang có hiệu lực
824/TB-SNV 07/01/2024 Đang có hiệu lực
915/TB-HĐTD 28/12/2023 Đang có hiệu lực
844/TB-HĐTD 09/12/2023 Đang có hiệu lực
. 07/12/2023 Đang có hiệu lực

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1780 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 57 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799 (0964125899)

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.