Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1780 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
3828/UBND-NCKS 27/05/2024 Đang có hiệu lực
3691/TB-TTKQH 23/05/2024 Đang có hiệu lực
1471/STN-NS 10/05/2024 Đang có hiệu lực
59 06/05/2024 Đang có hiệu lực
2344 04/05/2024 Đang có hiệu lực
Một số lưu ý khi xây dựng và trình Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đạn 2023-2025 25/04/2024 Đang có hiệu lực
Thông báo danh sách và triệu tập người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2024 19/04/2024 Đang có hiệu lực
Văn bản về sắp xếp đơn vị hành chính 19/04/2024 Đang có hiệu lực
Triển khai thực hiện lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 16/04/2024 Đang có hiệu lực
Tài liệu Hội nghị giao ban Quý I/2024 ngành Nội vụ 11/04/2024 Đang có hiệu lực

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1780 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 57 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799 (0964125899)

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.