Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1754 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
108/QĐ-SNV 30/07/2021 Đang có hiệu lực
Dự thảo 07/07/2021 Đang có hiệu lực
1354/TB-SNV 30/06/2021 Đang có hiệu lực
95/BC-UBBC 12/06/2021 Đang có hiệu lực
90/NQ-UBBC 03/06/2021 Đang có hiệu lực
902/SYT-PA 18/05/2021 Đang có hiệu lực
264/TB-VPHĐBCQG 18/05/2021 Đang có hiệu lực
2876/UBND-KGVX 17/05/2021 Đang có hiệu lực
2197/BNV-VP 16/05/2021 Đang có hiệu lực
684/HĐBCQG-TBVBPLTTTT 15/05/2021 Đang có hiệu lực

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1754 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 54 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799 (0964125899)

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Không tìm thấy dữ liệu thoả mãn điều kiện tìm kiếm