Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1720 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
235/QĐ-TTg 24/02/2021 Đang có hiệu lực
35-CV/BTCTW 24/02/2021 Đang có hiệu lực
706/UBTVQH14-CTĐB 23/02/2021 Đang có hiệu lực
1226/NQ-UBTVQH14 22/02/2021 Đang có hiệu lực
11/TB-HĐND 19/02/2021 Đang có hiệu lực
13/TB-UBBC 19/02/2021 Đang có hiệu lực
13/TB-UBBC 19/02/2021 Đang có hiệu lực
07/TB-HĐND 06/02/2021 Đang có hiệu lực
441/QĐ-UBND 05/02/2021 Đang có hiệu lực
76/KH-UBMTTQVN 28/01/2021 Đang có hiệu lực

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1720 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 47 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799 (0964125899)

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 11 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Không tìm thấy dữ liệu thoả mãn điều kiện tìm kiếm