Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1734 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
90/CĐ-TTg 28/02/2026 Đang có hiệu lực
1981/UBND-NCKS 05/04/2023 Đang có hiệu lực
1997/UBND-KGVX 05/04/2023 Đang có hiệu lực
17/QĐ-UBQGCĐS 04/04/2023 Đang có hiệu lực
38-CT/TU 31/03/2023 Đang có hiệu lực
183/TB-SNV 31/03/2023 Đang có hiệu lực
331/STTTT-TTBCXB 24/03/2023 Đang có hiệu lực
05/2023/QĐ-UBND 24/03/2023 Đang có hiệu lực
02/2023/TT-BNV 23/03/2023 Đang có hiệu lực
Tài liệu hội nghị trực tuyến đối thoại của Thủ tướng Chỉnh phủ với thanh niên năm 2023 21/03/2023 Đang có hiệu lực

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1734 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 51 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799 (0964125899)

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 15 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.