Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1776 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
92/TB-TTLTLS 17/06/2024 Đang có hiệu lực
882/SNV-CCVC 14/06/2024 Đang có hiệu lực
39/KH-SNV 07/06/2024 Đang có hiệu lực
2613-CV/TU 05/06/2024 Đang có hiệu lực
791-TB/TU 04/06/2024 Đang có hiệu lực
3861/VPCP-NC 04/06/2024 Đang có hiệu lực
3828/UBND-NCKS 27/05/2024 Đang có hiệu lực
3691/TB-TTKQH 23/05/2024 Đang có hiệu lực
1471/STN-NS 10/05/2024 Đang có hiệu lực
59 06/05/2024 Đang có hiệu lực

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1776 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.