Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1713 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Các văn bản về phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06/02/2023 Đang có hiệu lực
. 17/01/2023 Đang có hiệu lực
. 17/01/2023 Đang có hiệu lực
. 17/01/2023 Đang có hiệu lực
. 10/01/2023 Đang có hiệu lực
. 06/01/2023 Đang có hiệu lực
839/TB-HĐTDCD 01/01/2023 Đang có hiệu lực
832/TB-HĐT 29/12/2022 Đang có hiệu lực
833/TB-HĐT 29/12/2022 Đang có hiệu lực
. 25/12/2022 Đang có hiệu lực

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1713 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 46 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799 (0964125899)

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 11 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.