Gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn