Đại Lộc tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận chính quyền

Sáng ngày 05/6/2024, UBND huyện Đại Lộc phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cấp xã.

Lấy ý kiến cử tri về sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn

Ngày 06/6/2024, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quế Sơn và Nông Sơn đã triển khai tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri tại các thôn, tổ dân phố về Đề án sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn để thành lập huyện Quế Sơn.

Hội nghị góp ý dự thảo đề án sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn

Sáng ngày 01/6/2024, Sở Nội vụ, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giải đoạn 2023 – 2025 tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các ngành, địa phương liên quan đối với dự thảo đề án sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn.

Thông qua Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2023-2025

Ngày 29/5/2024, HĐND huyện Hiệp Đức khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 18 xem xét, cho ý kiến đối với chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2023-2025. Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Tỉnh và Phó Chủ tịch HĐND huyện Huỳnh Đức Viên chủ tọa kỳ họp.

Triển khai thực hiện lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

Ngày 16/4/2024 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 2640/UBND-NCKS về việc triển khai thực hiện lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025. Theo đó, để xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đảm bảo tiến độ đề ra; UBND tỉnh yêu cầu:

Một số lưu ý khi xây dựng và trình Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đạn 2023-2025

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 2291/BNV-CQĐP ngày 25/4/2024 về một số lưu ý khi xây dựng và trình Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đạn 2023-2025, Cổng TTĐT và ZaloOA Sở Nội vụ trân trọng thông tin đến các đơn vị, địa phương liên quan biết để nghiên cứu thực hiện

Hiệp Đức tổ chức hội nghị phản biện, góp ý dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025

Chiều ngày 29/3/2024, Ban Thường trực, Ban Tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị phản biện, góp ý dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025 đối với 02 xã Hiệp Hòa và Hiệp Thuận.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn