Bộ Nội vụ đang hoàn thiện dự thảo nghị định về bỏ thi thăng hạng viên chức

Đây là thông tin được ông Vũ Đăng Minh, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Nội vụ đưa ra tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 9/9.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương năm 2023

Triển khai thực hiện Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023;

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn