Nam Trà My tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính tháng 9 năm 2023

Sáng 14.9, UBND huyện tổ chức hội nghị về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 tháng 9 năm 2023, đồng chí Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn