Núi Thành tổ chức Hội nghị chuyên đề về thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn huyện

Thực hiện Chương trình công tác của Huyện ủy Núi Thành, chiều ngày 06/06/2024, Huyện ủy Núi Thành tổ chức Hội nghị chuyên đề về thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính trong thực hiện cải cách hành chính

Ngày 16/5/2024, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1171/QĐ-UBND Quy định trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện cải cách hành chính (thay thế Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 01/6/2020)

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Ngày 08/3/2024, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 72/TB-UBND về kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 tổ chức vào ngày 29/02/2024.

Tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính 2023

Sáng ngày 29/02/2024 tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam đã tổng kết và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính

Hiệp Đức đẩy mạnh công tác chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Nhằm đẩy nhanh tiến độ chi trả chính sách anh sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn