Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo 6 tháng cuối năm 2024

Sáng ngày 05/7/2024, Ban Tôn giáo Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lưu Tấn Lại, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở Nội vụ, lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách công tác tôn giáo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thị xã cùng lãnh đạo và công chức Ban Tôn giáo. 

Quang cảnh hội nghị


Phát biểu khai mạc, chủ trì hội nghị đồng chí Mai Quang Vĩnh, Trưởng Ban Tôn giáo nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định về mọi mặt, kịp thời giải quyết các nhu cầu, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp trong công tác tôn giáo. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở được thực hiện sâu, rộng, bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng đã mang lại hiệu quả tích cực. Nhận thức về tín ngưỡng, tôn giáo của các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt; hiểu đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thuận ủng hộ chính quyền giải quyết vấn đề liên quan đến tôn giáo đúng chính sách, quy định pháp luật.