Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ 6 tháng cuối năm 2024

Chiều ngày 28/6/2024, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ cùng các đồng chí Phó Giám đốc Sở Lưu Tấn Lại, Trương Hồng Giang chủ trì hội nghị.

 

VideoClip Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 ngành Nội vụ

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo Văn phòng, Phòng Tổ chức - Hành chính các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Sở Nội vụ. Tại điểm cầu 18 huyện, thị xã, thành phố có lãnh đạo, công chức Phòng Nội vụ thuộc huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh hội nghị
 


Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Nội vụ tỉnh là rất nặng nề, nhiều nhiệm vụ phát sinh mới, khó. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp, hỗ trợ từ các Sở, ngành, địa phương và tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của công chức, viên chức, toàn ngành Nội vụ đã hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.