Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương và Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh

Sáng ngày 13/6/2024, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm các chức vụ Giám đốc Sở Công Thương và Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, tập thể lãnh đạo chủ chốt Sở Công Thương và Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh. Đồng chí Hồ Quang Bửu, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. 

Đ/c Trần Thị Kim Hoa, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ công bố các quyết định về công tác cán bộ


Đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ thừa uỷ nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Tỉnh ủy viên, Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 17/6/2024; điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Vũ Thương, Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 17/6/2024.