Đại Lộc tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận chính quyền

Sáng ngày 05/6/2024, UBND huyện Đại Lộc phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cấp xã.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tường, Chánh văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam; đồng chí Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Lãnh đạo UBMT, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; Lãnh đạo các Hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn huyện. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Trưởng khối Dân vận; Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 18 xã, thị trấn và hơn 200 đại biểu tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tập huấn


Dự và báo cáo viên tại hội nghị có đồng chí Đỗ Thịnh, Vụ trưởng Vụ Dân vận Trung ương khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại thành phố Đà Nẵng.

Đ/c Đỗ Thịnh, Vụ trưởng Vụ Dân vận Trung ương khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại thành phố Đà Nẵng báo cáo chuyên đề tại hội nghị


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo chuyên đề về: Quan điểm của Đảng về công tác dân vận; một số nội dung công tác dân vận trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII; tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới trong đó tập trung vào các nội dung như chủ thể, đối tượng, vị trí, vai trò, nhiệm vụ, giải pháp công tác dân vận trong tình hình hiện nay; trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với công tác dân vận hiện nay; quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; phương thức thực hiện công tác dân vận ở cơ sở,…


Hội nghị tập huấn góp phần cung cấp, bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận trong cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, từ đó tạo chuyển biến trong mối quan hệ của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp với người dân, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng chính quyền từ huyện đến cơ sở. 


Bùi Thị Hoanh, Phòng Nội vụ huyện Đại Lộc

 

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.