Bổ nhiệm các Phó Giám đốc Sở Y tế

Sáng ngày 07/6/2024, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn dự và chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ và tập thể cán bộ chủ chốt Sở Y tế.

Tại hội nghị, Đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ thừa uỷ nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh, công bố các quyết định bổ nhiệm. Theo đó, ông Trương Quang Bình, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế; điều động, bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Mười, Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế. 


Đ/c  Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ công bố các quyết định bổ nhiệm tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự tin tưởng, giao nhiệm vụ đối với các đồng chí Trương Quang Bình và đồng chí Huỳnh Văn Mười, đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Y tế đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.