Phú Ninh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2024

Ngày 23/5/2024, UBND huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ. Tham gia lớp tập huấn có các đại biểu là lãnh đạo, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, nhân viên làm công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, đơn vị, địa phương, các trường học trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn


Tại Hội nghị, báo cáo viên Sở Nội vụ đã thông tin về khái quát hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ, nhất là một số văn bản mới như: Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu; Thông tư số 02/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ; kỹ thuật trình bày văn bản, một số lỗi thường gặp trong quá trình soạn thảo văn bản; hướng dẫn cụ thể việc lập danh mục hồ sơ cơ quan, lập hồ sơ công việc, xác định giá trị tài liệu, lập mục lục hồ sơ, tài liệu; thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan,…. hướng dẫn việc lưu trữ văn bản đi trong giai đoạn hệ thống lưu trữ điện tử chưa hoàn thiện…

Đ/c Lê Thị Phương Thảo, Chuyên viên Phòng Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ báo cáo hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

 

Thông qua Hội nghị tập huấn đã trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và nhân viên làm công tác văn thư lưu trữ những nội dung cơ bản về công tác văn thư, lưu trữ; bồi dưỡng kỹ năng thực hiện nghiệp vụ văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Từng bước nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ, tạo tác phong làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả góp phần thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời gian đến.


Phòng Nội vụ huyện Phú Ninh

 

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.