Kiểm tra, xác nhận địa giới hành chính huyện Nam Trà My

Sáng ngày 12.3, Chủ tịch UBND huyện Trần Duy Dũng chủ trì buổi kiểm tra, ký xác nhận bộ hồ sơ bản đồ địa giới hành chính cấp huyện. Cùng dự có đại diện đơn vị thi công Dự án 513 (Nhà Xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam) và lãnh đạo phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg, ngày 01/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (gọi tắt là Dự án 513), hiện nay, việc triển khai công tác thi công ngoại nghiệp Dự án 513 trên địa bàn huyện, thành phố đã hoàn thành và đã được Đoàn kiểm tra của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức nghiệm thu kỹ thuật ngoại nghiệp. Để hoàn thiện tính pháp lý của bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, Sở Nội vụ giao đơn vị thi công Dự án 513 tổ chức ký pháp lý bộ hồ sơ bản đồ địa giới hành chính cấp huyện.

Tại buổi làm việc, đại diện phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với đơn vị thi công Dự án 513 kiểm tra hồ sơ, tài liệu, bản đồ địa giới hành chính huyện Nam Trà My, trình Chủ tịch UBND huyện Trần Duy Dũng ký xác nhận bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, ký xác nhận pháp lý đối với bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của các huyện giáp ranh và các tài liệu khác có liên quan.

 

Phòng Nội vụ huyện Nam Trà My
 

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1757 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.