Đến 31/3/2024, Tam Kỳ hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính phường Phước Hoà và An Xuân

Sáng ngày 07/3/2024, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh đã chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và lãnh đạo 3 xã, phường (Tam Thanh, Phước Hoà, An Xuân) để nghe báo cáo đề án sắp xếp đơn vị hành chính giữa hai phường Phước Hoà, An Xuân, thành lập một đơn vị hành chính mới. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Dương Văn Chí và lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành uỷ.


Phường An Xuân và Phước Hoà là hai đơn vị hành chính liền kề thuộc diện sắp xếp, có trình độ phát triển, cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ. Việc sáp nhập hai đơn vị hành chính này sẽ thành lập đơn vị hành chính mới có quy mô lớn hơn, với diện tích tự nhiên 1,75km2 (đạt tỷ lệ 31,82% tiêu chuẩn) và dân số 18.850 người (đạt tỷ lệ 265,4% tiêu chuẩn). Dự kiến trụ sở làm việc của đơn vị hành chính phường mới là trụ sở phường An Xuân hiện nay. Và đơn vị hành chính mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2025 (khi Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính các cấp ở tỉnh Quảng Nam của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực).

Quang cảnh cuộc họp


Tính đến thời điểm hiện nay, mọi công tác chuẩn bị của thành phố đã được triển khai theo lộ trình. Đề án sáp nhập đã được Phòng Nội vụ dự thảo. Các đại biểu tham dự cuộc họp và lãnh đạo địa phương đã tham gia ý kiến để hoàn thiện thêm Đề án và cho biết tại phường An Xuân và phường Phước Hoà, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận với chủ trương sáp nhập hai địa phương để thành lập đơn vị hành chính mới. Các địa phương cũng cho ý kiến về việc thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sáp nhập đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố; cần có lộ trình với mốc thời gian cụ thể để địa phương tập trung thực hiện. 


Khó khăn sau khi sáp nhập đó là việc điều chỉnh giấy tờ cho người dân nhất. Về vấn đề này, chính quyền từ thành phố đến địa phương đã có tính toán và sẽ tập trung sẵn sàng trong việc giải quyết chỉnh lý hồ sơ, giấy tờ cho Nhân dân, đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi, tốt nhất cho Nhân dân. 
Về công tác kiện toàn, sắp xếp cán bộ sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, lãnh đạo thành phố yêu cầu 2 địa phương và các ngành liên quan tập trung giải quyết đảm bảo. Có sự chuẩn bị và hoàn thiện trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới, đáp ứng nhu cầu làm việc khi đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động. 


Về Đề án sắp xếp, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh yêu cầu phòng Nội vụ hoàn chỉnh trước ngày 15/3 và có buổi đăng ký làm việc với Sở Nội vụ xin ý kiến và đến ngày 31/3 hoàn thiện các bước tiếp theo quy định. Địa phương lưu ý niêm yết sớm danh sách cử tri. Riêng đối với ý kiến giữ lại xã Tam Thanh trong giai đoạn 2023 - 2025, đồng chí Bùi Ngọc Ảnh yêu cầu các phòng ban liên quan tập trung hoàn thiện hồ sơ minh chứng về yếu tố quốc phòng, giáp biển, có đơn vị hành chính tách biệt so với các địa phương của thành phố, tính chất đặc thù về đô thị, định hướng phát triển xã Tam Thanh trong lộ trình phát triển chung của Tam Kỳ, đặc điểm về văn hoá… Thành phố đang xây dựng lại quy hoạch chung đô thị sau khi có quy hoạch chung của tỉnh, theo đó sẽ xin ý kiến của cấp có thẩm quyền để nâng cấp xã Tam Thanh trở thành phường vào năm 2030.

Hiện, thành phố Tam Kỳ có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 09 phường: An Mỹ, An Phú, An Sơn, An Xuân, Hòa Hương, Hòa Thuận, Phước Hòa, Tân Thạnh, Trường Xuân và 04 xã: Tam Ngọc, Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng

Phòng Nội vụ thành phố Tam Kỳ
 

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1757 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.