Hội nghị trực tuyến bàn về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chiều ngày 28/02/2024, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến với các Sở, ngành và 09 địa phương liên quan để nghe báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã dự và phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh


Tại cuộc họp, đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện và một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. Theo đó, trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo giải trình các nội dung liên quan và hoàn chỉnh Phương án tổng thể theo đề nghị của Bộ Nội vụ. Hiện nay, được sự phân công của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đang tiến hành các thủ tục theo quy định để xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025 theo lộ trình đề ra và theo thời hạn xác định nộp hồ sơ Đề án của tỉnh Quảng Nam là ngày 30/6/2024.