Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 05/02/2024, Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Huynh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Đảng ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư, cấp ủy Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở. 

Quang cảnh Hội nghị

 

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2023, công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và quần chúng được quan tâm, thực hiện thường xuyên. Tất cả đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong năm, Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai thực hiện tốt các đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ Sở nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, triển khai hiệu quả các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ Khối.

Đ/c Lưu Tấn Lại, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở báo cáo tại Hội nghị

 

Phát động, tổ chức, triển khai đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Sở Nội vụ và 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nội dung phong phú, thiết thực. Nổi bật trong đó là Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2023, qua hội thi nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đ/c Trần Thị Kim Hoa, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở và đ/c Lưu Tấn Lại, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị


Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm; Công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ của cơ quan Sở.

Đại biểu dự Hội nghị


Về thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác, đó là: Tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, hoàn thiện cơ chế, chính sách của ngành, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng, thực hiện đúng quy định của nhà nước. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ, kịp thời, đúng quy định. Thực hiện nghiêm chính sách tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC.