Phước Sơn bổ nhiệm lãnh đạo quản lý đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện

Chiều ngày 28/12/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Phước Sơn. Tham dự có đồng chí Lê Quang Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Võ Văn Ba, Trưởng Phòng Nội vụ, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; đại diện Chi bộ, lãnh đạo, công đoàn các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện, Trường THCS Lý Tự Trọng.

Tại buổi công bố, đồng chí Võ Văn Ba, Trưởng Phòng Nội vụ huyện đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn tiếp nhận và bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Phước Sơn, theo đó: 

Tiếp nhận đồng chí Khương Duy Thiện, Phó Chi cục trưởng phụ trách, Chi cục Thống kê khu vực Phước Sơn - Hiệp Đức về công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Phước Sơn kể từ ngày 01/01/2024.

Điều động đồng chí Trần Đình Lâm, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đến nhận công tác tại Trường THCS Lý Tự Trọng huyện Phước Sơn và giữ chức vụ Hiệu Trưởng kể từ ngày 01/01/2024.

Điều động đồng chí Hoàng Đình Nhất, Giám đốc Ban quản lý Đô thị huyện đến nhận công tác tại Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Phước Sơn và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc kể từ ngày 01/01/2024.

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc Ban quản lý Đô thị huyện đến nhận công tác tại Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Phước Sơn và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc kể từ ngày 01/01/2024.

Đ/c Lê Quang Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định cho công chức, viên chức được bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị

 Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Đình Nhất, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện thay mặt các công chức, viên chức được bổ nhiệm lần này cảm ơn sự tín nhiệm của các cấp có thẩm quyền, lãnh đạo, công chức các cơ quan, đơn vị và bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để cùng tập thể cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian đến.