Hiệp Đức họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số và tổ công tác Đề án 06, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 04/01/2024, đồng chí Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số, Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện. Cùng dự có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên Ban Chỉ đạo CCHC và chuyển đổi số, thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện.

Năm 2023, công tác chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ CCHC, chuyển đổi số, Đề án 06 trên địa bàn huyện được tập trung thường xuyên, quyết liệt; đa số các cơ quan, đơn vị, địa phương vào cuộc mạnh mẽ, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp tích cực để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022. Hệ thống văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện liên quan đến công tác CCHC, chuyển đổi số, Đề án 06 được ban hành đầy đủ, kịp thời. Điểm điều tra xã hội học được cải thiện (chỉ số hài lòng, chỉ số DDCI, khảo sát lãnh đạo quản lý). Công tác chuyển đổi số có sự chuyển biến khá rõ rệt. Triển khai thực hiện Đề án 06 đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao, nhiệm vụ đã hoàn thành: 14/33 nhiệm vụ, nhiệm vụ thực hiện thường xuyên: 14/33 nhiệm vụ, nhiệm vụ đang triển khai: 05/33 nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu về số lượng, chỉ tiêu tỉnh giao. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục triệt để: Chỉ số cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu (giảm 5 bậc so với năm 2022), tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thủ tục hành chính có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến đạt thấp, vẫn còn hồ sơ trễ hẹn... 

Quang cảnh cuộc họp

 

Công tác chuyển đổi số chưa đạt 4/8 chỉ tiêu(An toàn thông tin mạng, hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số, hoạt động xã hội số), việc xử lý văn bản đi, đến trên môi trường điện tử, số hóa hồ sơ còn hạn chế, hạ tầng viễn thông Internet chưa đảm bảo, có ít sản phẩm OCOP hoặc sản phẩm đặc trưng của huyện được công nhân đưa lên sàn thương mại điện tử. Đối với nhiệm vụ Đề án 06, việc triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục liên thông đạt thấp, chỉ đạo, hướng dẫn nhập dữ liệu Hội vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư chưa đồng bộ.

Đ/c Nguyễn Văn Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức chủ trì cuộc họp


Để nâng cao chất lượng CCHC, chuyển đổi số và nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn huyện trong thời gian đến, đồng chí Nguyễn Văn Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung huy động sự tham gia vào cuộc tích cực, kiên trì, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, quán triệt sâu sắc tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và Nhân dân, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, chuyển đổi số và Đề án 06; chủ động rà soát các hạn chế, vướng mắc của cơ quan, đơn vị trong thời gian qua và xây dựng kế hoạch khắc phục triệt để, tạo sự chuyển biến tích cực ngay từ đầu năm 2024. Phấn đấu nâng chỉ số CCHC, chuyển đổi số và nhiệm vụ Đề án 06; cụ thể hóa các tiêu chí CCHC, chuyển đổi số và Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương và triển khai thực hiện đạt kết quả. Phối hợp với các ngành, Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể phát động các đợt thi đua cao điểm để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn huyện, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ công tác CCHC, chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền kinh tế số, chính quyền số, xã hội số với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể.


                                                                                 Phòng Nội vụ huyện Hiệp Đức

 

 

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1780 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 57 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.