Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạn chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 6336/KH-UBND ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam, chiều ngày 15/12/2023 tại Trường Đại học Quảng Nam, Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023. Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tham dự và phát biểu chỉ đạo kỳ thi.

Quang cảnh Lễ Khai mạc kỳ thi

Tổng số lượng dự thi nâng ngạch và thăng hạng tỉnh Quảng Nam lần này có 115 người. Trong đó, thi nâng ngạch công chức 03 người và thi thăng hạng viên chức 112 người.