Khai mạc kỳ tuyển dụng công chức là người dân tộc thiểu số năm 2023

Chiều ngày 08/12/2023 tại Trường Đại học Quảng Nam, Hội đồng tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số tổ chức Lễ khai mạc kỳ tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2023. Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng Trần Thị Kim Hoa tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh Lễ Khai mạc