Công bố chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2023

Ngày 12/12/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2649/QĐ-UBND Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ban, ngành, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2023


Theo đó, đối với các Sở, ban, ngành có 15/20 đơn vị được xếp loại tốt, 05/20 đơn vị xếp loại khá. Trong đó, Sở Nội vụ là đơn vị dẫn đầu với 89,11 điểm, tỷ lệ 96,86%.

 

Đối với các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh có 01/05 đơn vị được xếp loại tốt, 04/05 đơn vị xếp loại khá. Trong đó, Kho bạc nhà nước là đơn vị dẫn đầu với 92,87 điểm, tỷ lệ 97,76%.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố có 18/18 địa phương xếp loại khá; không có địa phương xếp loại tốt. Trong đó, UBND huyện Bắc Trà My là đơn vị dẫn đầu với 89,45 điểm, tỷ lệ 89,45 %.

Năm 2023, việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính được thực hiện trong năm hiện hành, mặc dù thời gian rất gấp rút nhưng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung của Bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng cải cách hành chính năm 2023 theo quy định của UBND tỉnh; việc thực hiện tự đánh giá, chấm điểm và công tác phối hợp trong khảo sát, điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC năm 2023 đã thực hiện đồng bộ, kịp thời, nghiêm túc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần hiện đại hóa công tác đánh giá CCHC, không sử dụng hồ sơ giấy, giảm mạnh thời gian chấm điểm, đồng thời giúp cho công tác thẩm định chính xác, khách quan, nhanh chóng.

Kết quả chấm điểm công tác cải cách hành chính năm 2023 đã phản ánh toàn diện, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, sự quan tâm của lãnh đạo các địa phương, đơn vị; trong năm 2023 cũng ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục của một số địa phương, đơn vị; đặc biệt huyện Bắc Trà My và Kho bạc Nhà nước có 2 năm liên tiếp dẫn đầu khối huyện, thị xã, thành phố và cơ quan ngành dọc trung ương tại địa phương;

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 làm cơ sở để đánh giá, xếp loại người đứng đầu và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị, địa phương và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Sở Nội vụ

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1754 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Đề cương báo cáo và biểu mẫu phục vụ công tác thanh tra năm 2024 21/02/2024 Đang có hiệu lực
Đề cương báo cáo và biểu mẫu phục vụ công tác thanh tra năm 2024 21/02/2024 Đang có hiệu lực
25/TB-HĐTD 15/02/2024 Đang có hiệu lực

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 54 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.