Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác Hội năm 2023

Sáng ngày 22.11, Sở Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác Hội cho cán bộ, công chức, viên chức theo dõi công tác hội, quỹ các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ hội quần chúng cấp tỉnh. Đến dự Lễ khai giảng có đồng chí Lưu Tấn Lại, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và các học viên tham gia lớp học.

​Phát biểu khai mạc, đồng chí Lưu Tấn Lại cho biết: Trong thời gian qua, cùng với sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, các hội, quỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có sự phát triển đa dạng về quy mô và hình thức. Nhìn chung, các hội, quỹ hoạt động cơ bản đều tuân thủ pháp luật và điều lệ, phát huy được vai trò tập hợp, đoàn kết và bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức, hoạt động, quản lý hội quỹ thời gian qua trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Quang cảnh khai giảng Lớp bồi dưỡng

 

Từ thực tiễn nêu trên, triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023; theo đó, Sở Nội vụ tổ chức 01 Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN về hội quỹ năm 2023 cho cán bộ công chức các Sở ngành và cán bộ Hội cấp tỉnh.

Đồng chí cũng nêu rõ mục đích của Lớp Bồi dưỡng lần này nhằm cập nhật kiến thức, hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác hội quỹ trên địa bàn tỉnh đến cán bộ, công chức và cán bộ hội. Đồng thời, cũng là dịp để Sở Nội vụ được lắng nghe thêm các đề xuất kiến nghị, khó khăn vướng mắc, thực tiễn tổ chức hoạt động, quản lý hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương để cùng nhau tìm giải pháp tháo gỡ; nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, quản lý hội trong thời gian đến.

Đồng chí Lưu Tấn Lại, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng

 

Bên cạnh đó, đồng chí Lưu Tấn Lại cũng động viên các học viên tham gia lớp bồi dưỡng một cách nghiêm túc, tập trung thời gian nghiên cứu tài liệu, thảo luận, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, sớm áp dụng những kiến thức được học vào thực tiễn công việc.

Theo Kế hoạch, Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác Hội năm 2023 có hơn 70 học viên đăng ký tham gia lớp học, được diễn ra trong 01 ngày 22/11.​

Hòa Tiên, Phòng Tổ chức - Biên chế

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1776 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.