Huyện Phú Ninh tổ chức tập huấn về kiểm soát tài sản, thu nhập

Chiều ngày 08/11/2023, UBND huyện Phú Ninh tổ chức tập huấn Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 Tham dự hội nghị có đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Lê Văn Ninh; Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Xuân Chính cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội; các trường học trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị

Nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tạo điều kiện cho người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và các cơ quan có liên quan thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của mình theo quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo nội dung các chuyên đề: Luật phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; Nghị định số: 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Công văn số: 1078/TTT-NV2 ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam về hướng dẫn công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng’ Phó Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo tại Hội nghị

 

Qua Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức được phổ biến, nâng cao nhận thức và hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; góp phần minh bạch hoạt động hệ thống công vụ; ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng và xây dựng chế độ công vụ công khai, minh bạch và hiệu quả.

Phòng Nội vụ huyện Phú Ninh​

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.