Phước Sơn khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2023

Chiều ngày 21/10/2023, UBND huyện Phước Sơn đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2023. Tham dự có ông Hồ Công Điểm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng; ông Võ Văn Ba, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng tuyển dụng, Ban Giám sát kỳ thi tuyển công chức cấp xã; Ban Coi thi, các tổ giúp việc Hội đồng thi và 44 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã huyện Phước Sơn năm 2023.

Quang cảnh Lễ khai mạc kỳ thi tuyển

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 24/7/2023 của UBND huyện Phước Sơn về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Phước Sơn năm 2023, trong đó có 04 lĩnh vực cần tuyển với 08 chỉ tiêu tuyển dụng gồm: Văn phòng - Thống kê: 01 chỉ tiêu; Tài chính - Kế toán: 01 chỉ tiêu; Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 04 chỉ tiêu; Văn hóa - Xã hội: 02 chỉ tiêu. Đến nay có 44 thí sinh đủ điều kiên tham gia kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Phước Sơn năm 2023.

Phát biểu tại Lễ khai mạc ông Hồ Công Điểm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đề nghị Hội đồng thi, Ban Giám sát, Ban Coi thi và các tổ giúp việc thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, tổ chức kỳ thi đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng nội quy, quy chế đã đề ra; đề nghị các thí sinh dự thi thực hiện đúng nội quy, quy chế kỳ thi và chúc cho 44 thí sinh dự thi tự tin hoàn thành tốt bài thi của mình tại vòng 1 diễn ra vào sáng ngày 22/10/2023.

Bích Phụng, Phòng Nội vụ huyện Phước Sơn

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.