UBND huyện Núi Thành tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã, thôn năm 2023

Sáng 29/9/2023, UBND huyện Núi Thành tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã, thôn năm 2023.
Đến dự có đồng chí Ngô Đức An, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của huyện.

Đ/c Ngô Đức An, Phó Chủ tịch UND huyện phát biểu khai mạc

Có hơn 120 học viên là đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, cán bộ phụ trách tôn giáo của các xã, thị trấn; trưởng các thôn, khối phố trên địa bàn huyện.
Trong thời gian tập huấn, học viên được nghe Đ.c Mai Quang Vĩnh, Trưởng Ban tôn giáo tỉnh truyền đạt những kiến thức cơ bản về quan điểm, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước Việt Nam đối với công tác tôn giáo; Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và công tác Quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 162/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Đ.c Mai Quang Vĩnh, Trưởng Ban tôn giáo tỉnh Quảng Nam

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tôn giáo cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác tôn giáo trên địa bàn huyện. Đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên về vai trò trách nhiệm trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó giúp cho việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tôn giáo của các địa phương trên địa bàn huyện ngày càng nâng cao chất lượng hiệu quả; góp phần củng cố xây dựng tổ chức Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phòng Nội vụ Núi Thành
                                                                     

 

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1774 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.