Đại Lộc kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 15/6/2023 của UBND huyện Đại Lộc về kiểm tra công tác Cải cách hành chính, công tác Nội vụ năm 2023; từ ngày 20 đến 22/9/2023, Tổ công tác UBND huyện Đại Lộc do ông Phạm Lương, Trưởng Phòng Nội vụ huyện làm Tổ trưởng đã đến kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ và công tác Cải cách hành chính, công tác Nội vụ tại các xã: Đại An, Đại Hòa, Đại Phong, Đại Minh, Đại Thắng, Đại Sơn, Đại Hưng trên địa bàn huyện.

Đ/c Phạm Lương, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Tổ trưởng Tổ kiểm tra làm việc với các địa phương


Qua kiểm tra, hầu hết các xã thực hiện đảm bảo các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ: Trang phục của cán bộ công chức tại UBND các xã đảm bảo theo quy định, gọn gàng, lịch sự phù hợp với truyền thống văn hóa; đeo thẻ công chức; phòng làm việc có biển tên ghi rõ tên phòng chuyên môn, đơn vị, họ tên, chức danh cán bộ công chức; việc sắp xếp, bố trí phòng làm việc được bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý; chấp hành giờ giấc làm việc theo quy định; không có trường hợp uống rượu, bia trong giờ làm việc; thực hiện nghiêm túc không hút thuốc lá nơi công sở; thể hiện được chuẩn mực đạo đức về giao tiếp, ứng xử trong hoạt động công vụ, trong giao tiếp với các tổ chức, công dân; luôn giữ thái độ tôn trọng, lịch sự, tận tình hướng dẫn, trả lời những yêu cầu hợp pháp, chính đáng của tổ chức, công dân trong phạm vi quyền hạn được giao.