Huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023

Chiều ngày 19.9, tại Hội trường Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023 cho cán bộ, công chức trên địa bàn huyện. 

Quang cảnh hội nghị

Dự khai mạc Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Phước nhấn mạnh: Trước yêu cầu đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực hành dân chủ, đảm bảo kỷ cương xã hội, Hội Nghị lần thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua 6 luật quan trọng, với nhiều chính sách mới, tiến bộ, cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các Nghị quyết của Trung ương. Các nội dung liên quan đến các văn bản Luật trên có nhiều quy định mới quan trọng. Vì vậy, đồng chí đề nghị cán bộ, công chức cần tập trung lắng nghe, nghiên cứu kỹ tài liệu, có những định hướng cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ phân công để tổ chức triển khai kịp thời các văn bản pháp luật đến cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân.

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức các cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện, cơ quan Mặt trận, đoàn thể huyện và lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, MTTQ Việt Nam các xã đã được báo cáo viên phổ biến các nội dung liên quan đến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở do Quốc hội khoá XV ban hành ngày 10/11/2022. Trong đó có một số nội dung trọng điểm như các nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền, nghĩa vụ của công dân; các biện pháp đảm bảo thực hiện hiện dân chủ cơ sở; các hành vi bị nghiêm cấm. Bên cạnh đó là một số nội dung liên quan đến thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị; ở tổ chức có sử dụng lao động và việc tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Luật đã thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dân chủ ở cơ sở; cụ thể hoá quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở bao gồm 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật đã cụ thể hoá đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” cũng như cơ chế bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Phú Thiện, Phòng Nội vụ Nam Trà My

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1776 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.