Tam Kỳ quan tâm thực hiện phong trào thi đua trong xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại

Sáng ngày 14.9, Đoàn giám sát của Sở Nội vụ đã có buổi làm việc với UBND thành phố Tam Kỳ về việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn thành phố. Phong trào thi đua được tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng từ thành phố đến đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đời sống xã hội. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; xây dựng kế hoạch, chi tiết cho từng dự án, phân công cụ thể trách nhiệm đối với từng đơn vị, cá nhân để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. 


Qua thực hiện, trên lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị nhiều phong trào thi đua được thành phố duy trì hiệu quả như “Xây dựng thành phố Tam Kỳ xanh - sạch - đẹp”, xây dựng tuyến đường tự quản, tuyến đường kiểu mẫu, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; hoàn chỉnh dự thảo Đề án “Về cơ chế chính sách xây dựng phát triển đô thị tỉnh lỵ trực thuộc tỉnh Quảng Nam”; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khớp nối hạ tầng đô thị đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; triển khai Đề án thoát nước đô thị thành phố đảm bảo tiến độ; xây dựng Chương trình phát triển đô thị Tam Kỳ giai đoạn 2020-2025; tích cực phối hợp, triển khai Dự án xây dựng đô thị thông minh. UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai 26 dự án khớp nối hạ tầng đô thị, tham mưu HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 04/10/2021 quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách thành phố, xã phường để đầu tư nâng cấp, chỉnh trang và khớp nối hạ tầng kỹ thuật tại các xã, phường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 – 2025. Trong 02 năm (2022, 2023), thành phố đã hỗ trợ có mục tiêu UBND các xã, phường đầu tư 139 công trình với tổng mức đầu tư 203,4 tỷ đồng, nhiều công trình giao thông nông thôn được nâng cấp, mở rộng, hệ thống thoát nước kiệt hẻm,... phục vụ dân sinh, sản xuất, nhiều công trình vỉa hè được chỉnh trang, nâng cấp khang trang, sạch đẹp. 


Trên lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng, 9 tháng năm 2023, thành phố đã giải ngân vốn đầu tư công là 231/635,7 tỷ đồng, đạt 36,4% so với kế hoạch giao; phê duyệt 67 phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư với tổng kinh phí hơn 129,2 tỷ đồng. 


Trong thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thành phố quan tâm thực hiện quản lý sử dụng kinh phí thường xuyên; quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng thời gian làm việc; giải quyết thủ tục hành chính; thanh kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Từ trong thực hiện phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, đóng góp vào phong trào chung của thành phố. Công tác tuyên truyền nhân rộng, khen thưởng các điển hình được chú trọng.


Tại buổi làm việc, một số khó khăn trong quá trình triển khai phong trào thi đua của thành phố như: tiêu chí thi đua ngành dọc (kinh tế, tài chính); một số tiêu chí thi đua không phù hợp và sát sao với từng địa phương, .. cũng đã được nêu ra. Bên cạnh việc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thành phố Tam Kỳ đạt được trong triển khai thực hiện phong trào thi đua, Đoàn giám sát Sở Nội vụ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của thành phố Tam Kỳ và sẽ tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xem xét có điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời yêu cầu Phòng chuyên môn thành phố kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ để đảm bảo các nội dung liên quan đến hồ sơ thi đua.

Phòng Nội vụ TP. Tam Kỳ

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1776 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.