Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương năm 2023

Triển khai thực hiện Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023;

Sáng ngày 6/9, tại Trường Chính trị tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam phối hợp Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở cho các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và các đồng chí được quy hoạch dự nguồn vào chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương. Tham dự có Tiến sĩ Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung, đồng chí Lưu Tấn Lại, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Tiến sĩ Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung phát biểu tại Lễ Khai giảng


Lớp bồi dưỡng gồm 36 công chức, viên chức đang công tác tại các Sở, ban ngành, địa phương của tỉnh Quảng Nam. Trong đó có 01 học viên giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở và tương đương; 01 học viên giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện; 34 học viên là Trưởng, Phó các phòng ban và tương đương được quy hoạch dự nguồn vào các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương.