Đại Lộc tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động cho trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 28/8/2023, UBND huyện Đại Lộc đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động cho các đồng chí là Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2027 thuộc 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thôn, khu phố không phải là một cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú, là nơi thực hiện dân chủ một cách trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

Quang cảnh hội nghị


Trưởng thôn, khu phố là những người đại diện cho cộng đồng dân cư thôn, có nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức vận động nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. Thực tiễn cho thấy mọi hoạt động của thôn, khu phố đều gắn liền với vai trò và sự hoạt động của Trưởng thôn, khu phố. Các đồng chí Trưởng thôn, khu phố không những thực hiện đúng quyền hạn được giao mà còn giải quyết công việc một cách thấu tình đạt lý, hợp lòng dân và khơi dậy sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Để thực hiện được vai trò quan trọng đó, Trưởng thôn, khu phố ngoài việc phải có tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân còn phải có vốn hiểu biết nói chung, có kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng hoạt động. Có như vậy, mới xây dựng được phương pháp hoạt động vừa phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống của nhân dân địa phương vừa đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, đồng thời hạn chế được những sai sót, khuyết điểm trong quá trình tổ chức các hoạt động của thôn, khu phố, tăng thêm niềm tin của quần chúng nhân dân vào đội ngũ cán bộ giúp việc cho chính quyền cơ sở.


Lớp bồi dưỡng đã trang bị đến các đồng chí những thông tin, kiến thức về nhiệm vụ, quyền hạn, phương pháp, nội dung hoạt động cụ thể của Trưởng thôn, khu phố; kiến thức về xây dựng và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; về xây dựng nông thôn mới; về công tác quốc phòng; về công tác tôn giáo v.v… trong quá trình tham gia bồi dưỡng, đã kết hợp giữa bài giảng với so sánh, đối chiếu thực tiễn, cùng nhau thảo luận, tranh luận từng nội dung để sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng các đồng chí vận dụng và thực hiện tốt hơn nữa trong thực tế công tác, nhất là khi giải quyết, xử lý các tình huống cụ thể ở thôn, khu phố. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền cơ sở và làm tốt chức trách Trưởng thôn, khu phố. 
 

Phòng Nội vụ huyện Đại Lộc

 

Tin liên quan

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1739 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 51 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Họ tên: Trần Thị Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 02353 507799

Email: hoattk1@quangnam.gov.vn

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 15 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.