UBND huyện Duy Xuyên công bố các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm công chức, viên chức quản lý các phòng ban trực thuộc UBND huyện.

Sáng ngày 30.8, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức Công bố các Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm công chức, viên chức quản lý các phòng ban trực thuộc UBND huyện. Dự lễ công bố Quyết định có các đồng chí Phan Xuân Cảnh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thị Thúy Hồng, ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức huyện ủy; Đặng Hữu Phúc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Theo đó, Phòng Nội vụ huyện đã công bố các Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Công, Huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã Duy Sơn giữ chức vụ Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; tiếp nhận ông Nguyễn Văn Năm, phó trưởng ban dân vận huyện ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao - Truyền thanh truyền hình huyện; bổ nhiệm Bà Võ Thị Nguyệt Thu, chuyên viên phòng Giáo dục và đào tạo giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Các ông bà trên được bổ nhiệm giữ chức vụ mới kể từ ngày 1.9.2023